Informacje

Informacja o planowanym połączeniu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. i PVE 18 Sp. z o.o.

Zarząd ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000058191, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

- ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz
- PVE 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000700212 (jako spółki przejmowanej)

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.