Informacje

Informacja o zdarzeniu z dnia 14.05.2022 na FW Dąbrowice

Katowice, 16 maja 2022

W dniu 14 maja 2022 ok. godz. 20.45 na farmie wiatrowej Dąbrowice należącej do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z Grupy ENGIE miała miejsce awaria techniczna. Podczas pracy jednej z trzynastu turbin odpadł wirnik wraz z łopatami. Na miejscu nie było osób postronnych i nikomu nic się nie stało.

Zaraz po zdarzeniu na miejsce zostały skierowane właściwe służby i miejsce zostało zabezpieczone. Praca pozostałych turbin została niezwłocznie wstrzymana i do momentu przeprowadzenia przez firmę serwisową dodatkowej ich inspekcji nie będą one powtórnie załączone.

Aktualnie prowadzone są prace techniczne i serwisowe, mające na celu ustalenie przyczyn awarii. Producentem turbin jest General Electric, a firmą odpowiedzialną za serwisowanie farmy oraz dostarczanie elementów technicznych jest General Electric Renewable Energy Polska.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Informacja o planowanym połączeniu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. i PVE 18 Sp. z o.o.

Zarząd ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000058191, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

- ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz
- PVE 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000700212 (jako spółki przejmowanej)

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.