Strona z informacjami opublikowanymi dla odwiedzających stronę lidera branży OZE

Informacje

ENGIE Zielona Energia nabywa w Polsce kolejne farmy fotowoltaiczne

Katowice, 28 lutego 2023

27 lutego 2023 r. ENGIE Zielona Energia (EZE), sfinalizowała kolejną transzę transakcji w ramach umowy z Columbus Energy SA (CE) podpisanej w grudniu 2022 r. na zakup projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW.

W drugim etapie podpisanej umowy EZE nabyła od CE udziały w 12 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW. Wartość transakcji wyniosła ponad 70 mln zł. Kolejne transze zostały zaplanowane na dalszą część 2023 r.

„Konsekwentnie rozwijamy nasze portfolio w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zrealizowana w dniu 27 lutego 2023 r. z CE druga transza umowy powiększyła nasz portfel farm fotowoltaicznych w Polsce do ponad 63 MW” – wspomina Piotr Rogóż, Prezes Zarządu EZE.

Działalność, jaką prowadzi w Polsce EZE to: wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów biznesowych, zarządzanie portfelem i obrót energią elektryczną. EZE jest właścicielem i operatorem 4 farm wiatrowych: Jarogniew-Mołtowo 20,5 MW, Wartkowo 30,75 MW, Dąbrowice 35,75 MW, Pągów 51MW. W portfelu spółki, przed zrealizowaną drugą transzą transakcji, znajdowały się farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 45,8 MWp. Roczna produkcja energii elektrycznej z aktywów odnawialnych EZE wynosi ponad 400 GWh.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

ENGIE nabywa w Polsce portfel farm fotowoltaicznych o mocy 102.5 MW

Katowice, 20 stycznia 2023

22 grudnia 2022 r. ENGIE Zielona Energia (EZE), podpisała umowę z Columbus Energy SA na zakup 100% udziałów w spółkach celowych Columbus, które posiadają projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW.

– Pierwsza transza transakcji obejmuje nabycie udziałów spółek celowych mających projekty o łącznej mocy 32,8 MW. Kolejne transze transakcji zostały zaplanowane na 2023 – Łączna wartość transakcji wynosi 97,6 mln euro.

Podpisana w grudniu 2022 r. umowa to ważny krok w kierunku realizacji globalnej strategii ENGIE, budowania pozycji światowego lidera transformacji energetycznej poprzez rozwój i wspieranie technologii i rozwiązań zero- i niskoemisyjnych. Ta transakcja umożliwi EZE produkcję ponad 110 000 MWh czystej energii rocznie.

„Nabycie projektów o mocy 102,5 MW od Columbus oraz budowa blisko 35 MW projektów fotowoltaicznych rozwijanych przez EZE niemal podwoi moce źródeł odnawialnych spółki na koniec 2023 roku – podkreśla Piotr Rogóż - Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia. To ważny krok w kierunku realizacji celu zwiększenia przez ENGIE mocy zainstalowanej na całym świecie w źródłach OZE do 50 GW w 2025 r. oraz do 80 GW w 2030 r.”

Działalność, jaką prowadzi w Polsce ENGIE Zielona Energia to: wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów biznesowych, zarządzanie portfelem i obrót energią elektryczną. Właściciel 4 farm wiatrowych: Jarogniew-Mołtowo 20,5 MW, Wartkowo 30,75 MW, Dąbrowice 35,75 MW, Pągów 51MW. W portfelu EZE przed transakcją znajdowało się 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13 MWp. Roczna produkcja energii z aktywów odnawialnych EZE wynosi ok. 400 GWh.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Spółka uruchomiła 12 turbin FW Dąbrowice po awarii z dnia 14.05.2022

Katowice, 07 lipca 2022

W związku z awarią techniczną jednej z turbin wiatrowych (WT9), jaka miała miejsce 14.05.2022 r., właściciel farmy wiatrowej w Dąbrowicach, spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., kontynuuje działania mające na celu zbadanie przyczyn awarii, przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa. Po wykonaniu dodatkowych, szczegółowych inspekcji, do dnia 06.07.2022 r., dwanaście turbin zostało przywróconych do pracy. O wszelkich działaniach na bieżąco informowane są organy Gminy, a inspekcję na miejscu zdarzenia przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Działania prowadzone są w ścisłej współpracy z firmą General Electric, producentem turbin oraz General Electric Renewable Energy Polska będącym firmą serwisującą turbiny („GE”)

Teren wokół uszkodzonej turbiny został wygrodzony i podlega całodobowej ochronie prowadzonej przez wynajętą w tym celu profesjonalną firmę. W terminie od 08.07.2022 r. do 19.07.2022 r. GE będzie prowadziła prace wokół uszkodzonej turbiny związane z uprzątnięciem terenu oraz załadunkiem i transportem z terenu farmy wiatrowej Dąbrowice uszkodzonych elementów.

Wstępne oględziny zniszczonych elementów turbiny wskazują na uszkodzenie śrub mocujących wirnik do wału głównego jako możliwą bezpośrednią przyczynę awarii. GE rozpoczęła prace mające na celu ustalenie okoliczności oraz przyczyn zaistniałych uszkodzeń, tzw. Root Cause Analysis (RCA). Do czasu zakończenia tych prac i potwierdzenia ich wyników stawianie hipotez odnośnie potencjalnych źródeł awarii jest bezprzedmiotowe.

Wszystkie turbiny na farmie wiatrowej Dąbrowice przeszły regularny, planowy przegląd w listopadzie i grudniu 2021 r.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie.
Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Spółka uruchamia kolejne turbiny FW Dąbrowice po awarii z dnia 14.05.2022

Katowice, 13 czerwca 2022

W związku z awarią techniczną jednej z turbin wiatrowych (WT9), jaka miała miejsce 14.05.2022 r., właściciel farmy wiatrowej w Dąbrowicach, spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., kontynuuje działania mające na celu zbadanie przyczyn awarii, przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa oraz przywrócenie do pracy pozostałych 12 turbin. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z firmą General Electric, producentem turbin oraz General Electric Renewable Energy Polska będącym firmą serwisującą turbiny („GE”). Wszystkie turbiny na farmie wiatrowej Dąbrowice przeszły regularny, planowy przegląd w listopadzie i grudniu 2021 r.

Teren wokół uszkodzonej turbiny został wygrodzony i podlega całodobowej ochronie prowadzonej przez wynajętą w tym celu profesjonalną firmę. Firma General Electric obecnie prowadzi dodatkowe, szczegółowe inspekcje pozostałych turbin pod kątem możliwości ich ponownego uruchomienia. Dziesięć turbin zostało przywróconych do pracy do dnia 10.06.2022 r., a pozostałe będą sprawdzane w najbliższych dniach. O wszelkich działaniach na bieżąco informowane są organy Gminy, a inspekcję na miejscu zdarzenia przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wstępne oględziny zniszczonych elementów turbiny wskazują na uszkodzenie śrub mocujących wirnik do wału głównego jako możliwą bezpośrednią przyczynę awarii. GE rozpoczęła prace mające na celu ustalenie okoliczności oraz przyczyn zaistniałych uszkodzeń, tzw. Root Cause Analysis (RCA). Do czasu zakończenia tych prac i potwierdzenia ich wyników stawianie hipotez odnośnie potencjalnych źródeł awarii jest bezprzedmiotowe.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Spółka kontynuuje działania mające na celu zbadanie przyczyn awarii z dnia 14.05.2022 na FW Dąbrowice

Katowice, 23 maja 2022

W związku z awarią techniczną jednej z turbin wiatrowych (WT9), jaka miała miejsce 14.05.2022 r., właściciel farmy wiatrowej w Dąbrowicach, spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., kontynuuje działania mające na celu zbadanie przyczyn awarii, przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa oraz przywrócenie do pracy pozostałych 12 turbin. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z firmą General Electric, producentem turbin oraz General Electric Renewable Energy Polska będącym firmą serwisującą turbiny („GE”). Wszystkie turbiny na farmie wiatrowej Dąbrowice przeszły regularny, planowy przegląd w listopadzie i grudniu 2021 r.

Teren wokół uszkodzonej turbiny został wygrodzony i podlega całodobowej ochronie prowadzonej przez wynajętą w tym celu profesjonalną firmę. Firma General Electric obecnie prowadzi dodatkowe, szczegółowe inspekcje pozostałych turbin pod kątem możliwości ich ponownego uruchomienia. Pięć turbin zostało już przywróconych do pracy, a pozostałe będą sprawdzane w najbliższych dniach. O wszelkich działaniach na bieżąco informowane są organy Gminy, a inspekcję na miejscu zdarzenia przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wstępne oględziny zniszczonych elementów turbiny wskazują na uszkodzenie śrub mocujących wirnik do wału głównego jako możliwą bezpośrednią przyczynę awarii. GE rozpoczęła prace mające na celu ustalenie okoliczności oraz przyczyn zaistniałych uszkodzeń, tzw. Root Cause Analysis (RCA). Do czasu zakończenia tych prac i potwierdzenia ich wyników stawianie hipotez odnośnie potencjalnych źródeł awarii jest bezprzedmiotowe.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Informacja o zdarzeniu z dnia 14.05.2022 na FW Dąbrowice

Katowice, 16 maja 2022

W dniu 14 maja 2022 ok. godz. 20.45 na farmie wiatrowej Dąbrowice należącej do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z Grupy ENGIE miała miejsce awaria techniczna. Podczas pracy jednej z trzynastu turbin odpadł wirnik wraz z łopatami. Na miejscu nie było osób postronnych i nikomu nic się nie stało.

Zaraz po zdarzeniu na miejsce zostały skierowane właściwe służby i miejsce zostało zabezpieczone. Praca pozostałych turbin została niezwłocznie wstrzymana i do momentu przeprowadzenia przez firmę serwisową dodatkowej ich inspekcji nie będą one powtórnie załączone.

Aktualnie prowadzone są prace techniczne i serwisowe, mające na celu ustalenie przyczyn awarii. Producentem turbin jest General Electric, a firmą odpowiedzialną za serwisowanie farmy oraz dostarczanie elementów technicznych jest General Electric Renewable Energy Polska.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
M: +48 604 299 672 email: magdalena.jarominska@engie.com

Informacja o planowanym połączeniu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. i PVE 18 Sp. z o.o.

Zarząd ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000058191, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

- ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz
- PVE 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr 0000700212 (jako spółki przejmowanej)

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.