Nie musisz angażować dodatkowych środków, by słońce pracowało w Twoim biznesie

Koszty zakupu energii elektrycznej ciągle rosną. Niejednokrotnie są one jednym z podstawowych kosztów działalności firm. W ostatnim roku ceny energii na rynku hurtowym wzrosły o 70%. Unikalna w Polsce oferta ENGIE umożliwi Ci produkowanie własnej energii elektrycznej na potrzeby Twojej firmy.

Korzystając z kompleksowej oferty ENGIE Zielona Energia Twoja firma może zyskać:

 • krótszy okres zwrotu z inwestycji i do 35% dodatkowych korzyści ekonomicznych po skorzystaniu z oferty zarządzania energią (w porównaniu do innych dostawców oferujących tylko instalację fotowoltaiczną)
 • zabezpieczenie przed wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej
 • bezpieczeństwo funkcjonowania Twojej instalacji po skorzystaniu z oferty serwisowania i ubezpieczenia
 • możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów po skorzystaniu z oferty Wirtualnej Elektrowni

Ekonomia inwestycji

Doradca techniczny ENGIE podczas spotkania handlowego dokona doboru odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej dla Twojej firmy, gwarantującej:

 • 0 zł kosztów 100% finansowania inwestycji z oszczędności wynikających ze zmniejszonych rachunków za energię elektryczną i opłaty dystrybucyjne. W zależności od struktury poboru energii oraz grupy taryfowej możesz pokryć z oszczędności do 50% zapotrzebowania na energię elektryczną Twojej firmy produkując ją z własnej instalacji fotowoltaicznej i nie ponosząc dodatkowych kosztów
 • 0 zł początkowego
  wkładu własnego
  Możesz sfinansować 100% ceny inwestycji dokonując jej spłaty w ratach przez okres nawet do 10 lat
 • 0 formalności Engie Zielona Energia wykona projekty instalacji, dopełni wymaganych formalności oraz zgłosi Twoją instalację do właściwej spółki dystrybucyjnej

Czy wiesz, że przy pokryciu 50% zapotrzebowania na energię Twojej firmy przez instalację fotowoltaiczną, istotna część produkcji energii może być dostarczona do sieci elektroenergetycznej. Zadbaj o to, aby nie wpływało to negatywnie na stopę zwrotu z inwestycji i otrzymuj za produkowane nadwyżki energii cenę hurtową energii, która może być do 80%* wyższa niż obecna cena regulowana.

Zakup energii przez Klienta / produkcja energii po montażu instalacji fotowoltaicznej w kolejnych miesiącach roku

Szczegółowy zakres proponowanych usług

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. oferuje dla przedsiębiorców następujące produkty

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Czytaj więcej

ENGIE Zielona Energia oferuje:

 • wykonanie projektu technicznego instalacji przez uprawnionych projektantów
 • dostawę komponentów instalacji fotowoltaicznej o mocy dobranej do potrzeb Klienta, to jest gwarantującej spłatę instalacji fotowoltaicznej z uzyskanych oszczędności na opłatach za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne
 • sporządzenie wszystkich wymaganych prawem projektów oraz ekspertyz
 • montaż instalacji
 • przygotowanie, złożenie i konsultacje wniosku o przyłączenie mikro-instalacji do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego
 • konfigurację i uruchomienie instalacji
 • szkolenie z obsługi funkcjonowania instalacji
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej
Miesięczne opłaty za energię
i usługi dystrybucyjne w tys. zł
od 0,5 od 5 od 10
Przykładowa moc instalacji w kW 5 50 100
Powierzchnia dachu w m2 45 450 900
Cena netto instalacji w tys. zł 25 175 350
Czas zwrotu instalacji w latach 6 ÷ 8
IRR 16% ÷ 13%
W tabeli przedstawiono wielkości średnie. Wskaźnik IRR zaprezentowano dla przypadku: i) finansowania inwestycji w 100% ze środków własnych, ii) skorzystania z oferty sprzedaży i zakupu energii elektrycznej oferowanej przez ENGIE Zielona Energia, iii) średnich wartości cen energii elektrycznej oferowanych dla Klientów biznesowych z grupy taryfowej C. Czas zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną i końcowa cena instalacji fotowoltaicznej zależą od wielu czynników, m.in. od godzinowej struktury poboru energii przez Klienta, miejsca przełączenia do sieci elektroenergetycznej Klienta (OSD, grupa taryfowa), uwarunkowań technicznych proponowanej instalacji. W związku z powyższym zastrzega się, że końcowa cena instalacji fotowoltaicznej oraz wskaźniki ekonomiczne opłacalności inwestycji prezentowane w ofercie szczegółowej przygotowywanej dla dedykowanego Klienta mogą się różnić od prezentowanych w ofercie ogólnej (ceny instalacji i wskaźniki ekonomiczne mogą się różnić w granicach -10% do +20%)

Gwarancja na wysokiej jakości komponenty instalacji i jej montaż

Czytaj więcej

ENGIE Zielona Energia udziela następującej gwarancji na komponenty oferowanej instalacji fotowoltaicznej oraz usługi montażu:

 • 25 letnia gwarancja na co najmniej 83% wydajności modułów fotowoltaicznych
 • 12 lat gwarancji producenta na wady ukryte modułów
 • 5 lat gwarancji producenta na falownik z możliwością przedłużenia do 15 lat
 • 10 lat gwarancji produktowej na trwałość materiałów konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych
 • 36 miesięcy gwarancji na instalację i montaż

Pracujemy na wysokiej jakości komponentach

Moduły producentów z grupy TIER-1, będących w pierwszej 10-tce największych producentów na świecie, m.in.:

 • LG – koreański producent wydajnych modułów oferowanych z 25-letnią gwarancją
 • Sharp – ponad 55-letnie doświadczenie i ekspert w dzedzinie technologii fotowoltaicznych
 • Longi – światowy lider w produkcji modułów Monokrystalicznych
 • Q-cells – producent doskonałych modułów Poli i Monokrystalicznych
 • ZNShine Solar – najszybciej rozwijający się na świecie producent modułów należący do prestiżowej grupy TIER-1

Falowniki fotowoltaiczne, m.in. następujących producentów

 • Huawei – największy na świecie producent falowników zarówno do mikro-instalacji, jak i do zastosowań komercyjnych
 • ZeverSolar – firma należąca do niemieckiego producenta falowników SMA Solar Technology, oferująca produkty o wysokim współczynniku jakości do ceny
 • Solar Egde – producent oferujący rozwiązania optymalizacji mocy na poziomie pojedynczych modułów, oraz ługą, 12 letnią gwarancję na falowniki oraz możliwość stosowania do skomplikowanych dachów
 • Fronius – to jeden z wiodących producentów falowników, będących świetnym rozwiązaniem zarówno do małych instalacji domowych, jak i dużych instalacji przemysłowych

Sprzedaż i zakup energii elektrycznej

Czytaj więcej

ENGIE ZIELONA ENERGIA będzie kupowała nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną klienta po cenie rynku hurtowego

Zakup nadwyżek wolumenów energii elektrycznej produkowanych przez instalację i wprowadzanych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego w poszczególnych godzinach po cenach energii elektrycznej ustalonych na rynku bilansującym (CRO) pomniejszonych o wartość 10,00 PLN/MWh netto

Cena zakupu URE w zł/MWh Prognozowana cena zakupu przez ENGIE w PLN/MWh
184 320


Prezentowana w tabeli cena zakupu URE jest średnią kwartalną ceną energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, ogłoszoną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2018. Prognozowana cena zakupu energii elektrycznej została wyznaczona na przykładzie Klienta o równym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach roku 2019 oraz pokryciu przez produkcję instalacji fotowoltaicznej ok. 50% zapotrzebowania na energię Klienta. Do wykonania prognozy posłużono się typowym rozkładem produkcji instalacji fotowoltaicznej oraz cenami kontraktów terminowych publikowanymi na stronach internetowych Towarowej Giełdy Energii (notowania produktów BASE-Y_19 i PEAK5_Y-19 z dnia 18.10.2018 r.). ENGIE Zielona Energia zastrzega, że faktycznie uzyskana przez Klienta cena może odbiegać od przedstawionej powyżej, w zależności od rozwoju cen na rynku energii oraz struktury wolumenu energii elektrycznej sprzedawanego przez Klienta.

Usługa zarządzania energią

Czytaj więcej

Korzystając z usług świadczonych przez ENGIE Zielona Energia możesz wybrać jeden z dwóch pakietów

Zakres usług i uzyskiwane korzyści Serwisowanie Wirtualna Elektrownia
Serwisowanie i przegląd instalacji raz na rok
Ciągły zdalny monitoring poprawności funkcjonowania instalacji
Miesięczne raportowanie pracy instalacji
Ubezpieczenie instalacji
Sterowanie mocą instalacji z Centrum Dyspozycji ENGIE
Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na rynku energii
Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów w ramach rynku mocy
Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na rynkach: Usług Systemowych i zarządzania popytem na energię
Możliwości uzyskania dodatkowych przychodów na rynku energii przez Klienta, który podpisze z ENGIE Zielona Energia umowę przyłączenia instalacji do Wirtualnej Elektrowni ENGIE są uzależnione od cen rozliczeniowych energii elektrycznej na Rynku Bilansującym i wystąpią w przypadku ujemnych cen energii i przypadków wyłączenia produkującej energię instalacji fotowoltaicznej przez ENGIE Zielona Energia. Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na rynku mocy jest uzależniona od wielkości instalacji fotowoltaicznej Klienta, liczby instalacji zarządzanych przez ENGIE Zielona Energia i wyników aukcji mocy. Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na rynku usług systemowych i rynku zarządzania popytem na energię jest uzależniona od zasad regulujących przedmiotowy rynek (oczekiwane przez uczestników rynku energii uruchomienie tego segmentu rynku od 2021 r.).

Finansowanie inwestycji

Czytaj więcej

Finansowanie

0-100%
inwestycji

Okres leasingu

2-10 lat

Oprocentowanie

od 4,2%
(w zależności od oceny kredytowej Spółki, okresu trwania leasingu, wkładu własnego)

Brak opłat
za rozpatrzenie
/ przyznanie
leasingu

Dlaczego ENGIE Zielona Energia jest najlepszym
partnerem?

ENGIE Zielona Energia wchodzi w skład międzynarodowej grupy energetycznej ENGIE, lidera europejskiego rynku energetycznego, co gwarantuje pewność dotrzymania warunków kontraktowych i dostęp do najnowszych technologii. Od wielu lat aktywny gracz na polskim rynku. Zapewnia wsparcie w zakupie i zarządzaniu energią. Gwarantuje innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną oraz najwyższą jakość obsługi Klienta.

ENGIE Zielona Energia zapewnia dla każdego Klienta indywidualną ofertę, uwzględniającą jego wymagania i potrzeby. W każdym przypadku Klienci ENGIE Zielona Energia mogą liczyć na bliskie relacje i dostęp do wiedzy o rynku energii elektrycznej oraz otoczeniu regulacyjnym.

Podstawa prawna działalności - ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii oraz obrocie energią elektryczną na podstawie koncesji: nr WEE/1704/13786/W/3/2010/MOS oraz koncesji nr OEE/897/13786/W/DRE/2016/KCh udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 marca 2016 roku.

Jak to działa?

 • Analiza Twoich wydatków

  Specjaliści z ENGIE przeanalizują wydatki na energię w Twojej firmie
 • Oferta gwarantująca zmniejszenie kosztów firmy

  Przygotujemy ofertę dopasowaną do struktury zużycia energii Twojej firmy oraz możliwości technicznych montażu tak, aby łączne wydatki na zakup energii wraz z kosztami spłaty instalacji nie były większe niż obecne koszty
 • Wsparcie przy uzyskaniu kredytu

  Zapewniamy wsparcie przy uzyskaniu kredytu i formalności związanych z budową instalacji
 • Realizujemy budowę instalacji

  Realizujemy budowę instalacji w Twojej firmie. Montujemy tylko panele wysokiej jakości, produkowane przez renomowane firmy
 • Energia z instalacji spłaca kredyt na jej zakup

  To dzięki energii produkowanej w instalacji osiągniesz oszczędności, które pozwolą Twojej firmie na zmniejszenie łącznych kosztów zakupu energii
 • Zapewniamy zakup nadwyżek energii i dostawę brakującego zapotrzebowania

  Odkupujemy nadwyżki po wysokiej, hurtowej cenie energii oraz dostarczamy brakującą energię zuzywaną przez Twoją firmę po obniżonej cenie
 • Wirtualna elektrownia i serwisowanie

  Możesz uzyskać dodatkowe przychody przyłączając Twoją instalację do wirtualnej elektrowni ENGIE. Pewność działania i ubezpieczenie instalacji zyskasz korzystając z pakietu serwisowania