ENGIE nabyła w Polsce 103 MW aktywów wiatrowych

ENGIE nabyła w Polsce 103 MW aktywów wiatrowych

ENGIE nabyła w Polsce 103 MW aktywów wiatrowych

Warszawa, 9 października 2023

ENGIE podpisała 5 października 2023 r. umowę na zakup dwóch farm wiatrowych o mocy 103 MW. Poprzez tę transakcję Grupa potwierdza swoje ambicje rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

ENGIE Zielona Energia sfinalizowała zakup dwóch farm wiatrowych od RP GLOBAL HOLDING POLAND S.L i MARGUERITE WIND POLSKA S.A.R.L. Zakończenie transakcji było możliwe po otrzymaniu pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dwie zakupione lądowe farmy wiatrowe to Kukinia w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie kołobrzeskim i Tychowo w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.

Od ponad dekady ENGIE rozwija zieloną energetykę w Polsce. Dzięki akwizycji łączna moc produkcyjna Grupy w kraju zostaje powiększona do 336 MW, na co składa się 241 MW w lądowych elektrowniach wiatrowych i 95 MW w elektrowniach fotowoltaicznych. To pozycjonuje ENGIE jako jednego z głównych inwestorów w odnawialne źródła energii w Polsce. ENGIE intensyfikuje rozwój swojej działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce dzięki znaczącemu portfelowi projektów. Grupa jest także w trakcie budowy 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 33 MW.

Piotr Rogóż, prezes zarządu ENGIE Zielona Energia: Konsekwentnie rozwijamy nasze działania związane z zieloną energią. Przeprowadzona transakcja zwiększa naszą bazę aktywów wiatrowych, co stanowi podstawę naszej strategii rozwoju. Mamy nadzieję, że najnowsze zmiany regulacji odnoszące się do odnawialnych źródeł energii pomogą w odblokowaniu inwestycji z sektora lądowej energetyki wiatrowej, bardzo konkurencyjnego i bezemisyjnego źródła energii.

Sergio VAL, dyrektor zarządzający ENGIE Renewables Europe: Naszym celem w ENGIE jest aktywny rozwój transformacji energetycznej. Wspieramy kraje, w których działamy na tej drodze. W latach 2023-2025 planujemy zainwestować ponad 13 miliardów euro w rozwój energetyki odnawialnej, z czego połowę w Europie.

W skali globalnej ENGIE posiada zainstalowaną moc odnawialną wynoszącą 15,6 GW w Europie i ponad 38 GW na całym świecie.

Grupa zamierza zwiększać swoją globalną moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii średnio o dodatkowe 4 GW rocznie do 2025 r. i o 6 GW rocznie od 2026 r., aby osiągnąć 50 GW mocy zainstalowanej OZE w 2025 r. i 80 GW w 2030 r.

Lądowe aktywa wiatrowe ENGIE w Polsce – moc 241 MW

Jarogniew-Mołtowo
moc 20,5 MW – 10 elektrowni wiatrowych Senvion MM92 o mocy 2.05 MW każda
lokalizacja – gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie
Wartkowo
moc 30,75 MW – 15 elektrowni wiatrowych Senvion MM92 o mocy 2,05 MW każda
lokalizacja – gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie
Pągów
moc 51 MW – 17 elektrowni wiatrowych Vestas V112 o mocy 3 MW każda
lokalizacja – gmina Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie
Dąbrowice
moc 35,75 MW – 13 elektrowni wiatrowych GE 2.75-120 110m o mocy 2,75 MW każda
lokalizacja – gminy Dąbrowice i Lubień Kujawski, powiat kutnowski, województwo łódzkie
Kukinia
moc 52,9 MW – 23 elektrownie ENERCON E82 E20 o maksymalnej mocy 2,3 MW
lokalizacja – gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie
Tychowo
moc: 50 MW – 20 elektrowni NORDEX N90 o mocy 2,5 MW każda
lokalizacja – gmina Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie
O ENGIE

Nasza grupa jest światowym liderem w dziedzinie niskoemisyjnej energii i usług. Wraz z 96 000 pracowników, naszymi klientami, partnerami i interesariuszami jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie przejścia do świata neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zużycia energii i rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. Zainspirowani naszym celem („raison d’être”), godzimy wyniki ekonomiczne z pozytywnym wpływem na ludzi i planetę, opierając się na naszych kluczowych obszarach działalności (gaz, energia odnawialna, usługi), aby oferować naszym klientom konkurencyjne rozwiązania.

Obrót w 2022 roku: 93,9 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) oraz jest reprezentowana w głównych indeksach finansowych (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) i niefinansowych (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X)

www.engie.com

Kontakt dla mediów w Polsce:
Magdalena Jaromińska
Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist
Tel.: +48 604 299 672
Email: magdalena.jarominska@engie.com

ENGIE PR Grupa:
Tel. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Email: engiepress@engie.comO RP Global

RP Global to prywatna firma z silnymi lokalnymi zespołami na wszystkich swoich głównych rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej. RP Global to deweloper na dużą skalę z ponad 35-letnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej. Jako deweloper, operator i inwestor firma koncentruje się na fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych, elektrowniach wodnych, zielonym wodorze i magazynowaniu energii. Obecnie RP Global rozwija projekty o mocy 15 GW. Polska pozostaje jednym z głównych rynków dla RP Global, z > 2700 MW projektami wiatrowymi i PV w różnej fazie rozwoju. Siedziba firmy znajduje się w Wiedniu w Austrii i Madrycie w Hiszpanii.

www.rp-global.com

O Marguerite

Marguerite jest ogólnoeuropejskim inwestorem w długowieczną infrastrukturę rozbudowy terenów zielonych i poprzemysłowych, której fundusze poszukują kapitałochłonnych, zrównoważonych możliwości inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem energii i odnawialnych źródeł energii, transformacji cyfrowej, odpadów i wody oraz transportu.

Marguerite zarządza czterema europejskimi funduszami infrastrukturalnymi, z których najnowszym jest Marguerite III, który korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Funduszu InvestEU i jest ukierunkowany na zmieniający się krajobraz infrastruktury w Europie poprzez integrację zasad ESG i tworzenie pozytywnych zmian dla społeczeństwa.

www.marguerite.com